POREMEĆAJI HEPATOPORTALNE CIRKULACIJE - portalna hipertenzija i vaskularne bolesti jetre

2018-01-04

Seminaria hepatologica 'POREMEĆAJI HEPATOPORTALNE CIRKULACIJE - portalna hipertenzija i vaskularne bolesti jetre' održan je 4. ožujka 2016. godine